Τελευταία τροποποίηση : 17 -06-2017

Εν τάχει

Οι 'Μικροεργασίες' ή 'Microjobs' προσφέρονται στο Microdeals.gr με τιμές αποκλειστικά 5€,10€,15€,20€,25€, 30€,35€,40€,45€ και 50€.

Μόνο Εγγεγραμένοι χρήστες (Μέλη) μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Microdeals.gr .Η εγγραφή είναι Δωρεάν.

Ο μόνος αποδεκτός τρόπος μέσω του οποίου εκδηλώνεται η πρόθεση για εκτέλεση μιάς εργασίας από έναν Πωλητή στο Microdeals.gr είναι η ανάρτηση σχετικής Προσφοράς, και κανένας άλλος.

Απαγορεύεται η ανταλλαγή προσωπικών ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας μεταξύ των Μελών. Όλες οι επικοινωνίες των Μελών πραγματοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την χρήση του εσωτερικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων και αρχείων του Microdeals.gr

Η αγορά μιάς Προσφοράς και η κατάθεση της αμοιβής των Αγοραστών για την εκάστοτε εργασία που πραγματοποιούν, γίνεται αποκλειστικά με την χρήση του κουμπιού "ΑΓΟΡΑ" που βρίσκεται μέσα στην σελίδα της εκάστοτε Προσφοράς. Απαγορεύεται οι Αγοραστές να πληρώνουν τους Πωλητές απευθείας στους λογαριασμούς τους στο Paypal, η με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.

H παραβίαση του Όρων Χρήσης του Microdeals.gr από ένα Μέλος μπορεί να οδηγήσει αυτόματα στη διαγραφή του από το site χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Αναλυτικά

1. Πωλητές

1.1 Βασικά

Για κάθε microjob των 5€,10€,15€,20€,25€,30€,35€,40€,45€ και 50€ που ολοκληρώνεται επιτυχώς, ο λογαριασμός ενός 'Πωλητή' πιστώνεται με το ποσό των 4,9,13.5,18,22.5,27,31.5,36,40.5 και 45 € αντίστοιχα. 

Ο μόνος τρόπος μέσω του οποίου δηλώνεται η πρόθεση για ανάληψη μιάς εργασίας από έναν 'Πωλητή' στο Microdeals.gr είναι η ανάρτηση σχετικής Προσφοράς, και κανένας άλλος.

Οι Προσφορές που αναρτώνται στο Microdeals.gr αφορούν αποκλειστικά εργασίες που μπορούν να γίνουν online. Αυτό σημαίνει ότι η φύση της προσφερόμενης εργασίας δεν απαιτεί την φυσική επικοινωνία, συνάντηση ή με άλλο τρόπο φυσική συνεύρεση μεταξύ 'Αγοραστή' και 'Πωλητή'.

Οι Πωλητές υποχρεούνται να αναφέρονται με την μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια στην Προσφορά τους στον τρόπο εκτέλεσης και τα παραδοτέα της εργασίας τους και να την εκτελούν όπως ακριβώς την περιγράφουν ή δεσμεύονται απέναντι στους Αγοραστές προ της αγοράς της Προσφοράς τους. Η αδυναμία τους να το πράξουν μπορεί να οδηγήσει στην μη καταβολή της αμοιβής τους. Κάθε Πωλητής μπορεί να αναρτήσει έως 50 Προσφορές.

Οι Αγοραστές μιάς Προσφοράς καταθέτουν το ποσό για την εκτέλεση της εργασίας που αναφέρεται στην Προσφορά, πριν την εκτέλεσή της, πατώντας το κουμπί 'ΑΓΟΡΑ΄που βρίσκεται εντός της σελίδας της Προσφοράς. Το ποσό της αμοιβής του Πωλητή δεν μεταφέρεται απευθείας στον Πωλητή, αλλά 'δεσμεύεται' στο Microdeals.gr για όσο διάστημα εξελλίσεται η υλοποίηση της εργασίας. Το ποσό της αμοιβής του Πωλητή γίνεται διαθέσιμο στον Πωλητή αποκλειστικά και μόνο με την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας που έχει αναλάβει.

Το status της Παραγγελίας είναι διαφανές και ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο και στα δύο μέρη ( Πωλητή - Αγοραστή ) μέσα από τα αντίστοιχα Πάνελ στο Προφίλ τους.

Οι Πωλητές κάνουν ανάληψη των εσόδων τους σε ένα λογαριασμο Paypal που έχουν προκαθορίσει. Η ανάληψη των εσόδων τους στο εν λόγω λογαριασμό Paypal γίνεται αποκλειστικά με την χρήση των λειτουργιών του "Πάνελ Πωλήσεων" που υπάρχει στο account τους το Microdeals.gr .

Εάν μια Παραγγελία ακυρωθεί, το ποσό που ο Αγοραστής έχει προκαταβάλει επιστρέφει ακέραιο στο account του στο Microdeals.gr.

1.2 Σχετικά με τις Παραγγελίες

Όταν ένας Αγοραστής παραγγέλνει μία εργασία, ο Πωλητής ειδοποιείται από το Microdeals.gr με E-mail.

Οι Πωλητές πρέπει να τηρούν τη προθεσμία παράδοσης της εργασίας που ορίζουν κατά τη δημιουργία της Προσφοράς τους. Η αποτυχία τους να το πράξουν, δίνει το δικαίωμα στον Αγοραστή να ακυρώσει την Παραγγελία ανά πάσα στιγμή.

1.3 Αποφέυγοντας τα 'προβλήματα'

Απαγορεύεται η διάθεση ή ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας μεταξύ των μελών, όπως π.χ διευθύνσεις e-mail, skype ονόματα, τηλεφ. αριθμοί ή άλλα σχετικά στοιχεία. Όλες οι επικοινωνίες, πληροφορίες καθώς και η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των χρηστών γίνονται αποκλειστικά με τη χρήση του εσωτερικού συστήματος επικοινωνίας του Microdeals.gr .

Ανέβασμα στο Microdeals.gr ή αποστολή μέσω αυτού, πορνογραφικού, βίαιου, παράνομου, αγενούς, προσβλητικού, ανάρμοστου, διαφημιστικού υλικού ή υλικού που προστατεύεται πνευματικά, καθώς και η διασπορά ανεπιθύμητων μυνημάτων (spam) απαγορεύεται ρητά.

1.4 Παράδοση Παραγγελίας και επικοινωνίες

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον έλεγχο των αρχείων που μεταφέρονται μέσω του εσωτερικού συστήματος επικοινωνίας, για κακόβουλο λογισμικό. To Microdeals.gr δεν  είναι υπεύθυνο για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν και που οφείλονται σε χρήση της ιστοσελίδας, ή χρήση του περιεχομένου ή χρήση των ανταλλασόμενων αρχείων μέσω του συστήματος αυτού.

Οι Πωλητές μιάς εργασίας παραδίδουν τη δουλειά τους αποκλειστικά μέσω του συνδέσμου 'Παράδωσε την Δουλειά σου'  (που βρίσκεται στη σελίδα 'Τα Microdeals Μου' ή 'Οι Δουλειές Μου').

Αφότου μιά εργασία παραδοθεί απο τον Πωλητή, οι Αγοραστές έχουν προθεσμία 5 ημερών για να την ελέγξουν. Εάν δεν το πράξουν η εργασία ολοκληρώνεται αυτόματα χωρίς δυνατότητα περαιτέρω αλλαγών ή διορθώσεων.

Τα Μέλη έχουν στην διάθεση τους διαφανές και απόλυτα λειτουργικό Πάνελ Διαχείρισης μέσα απο το οποίο παρακολουθούν τον λογαριασμό τους, ενημερώνονται και καθοδηγούνται.

1.5 Αναλήψεις εσόδων

Η ανάληψη χρημάτων από εσάς ως Πωλητές προϋποθέτει να έχετε καθορίσει έναν ενεργό λογαριασμό Paypal. Παρακαλούμε να σιγουρευτείτε ότι ο λογαριασμός Paypal που ορίσατε μπορεί να δεχθεί πληρωμές. Το ελάχιστο ποσό που πρέπει να είναι εκκαθαρισμένο προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ανάληψης είναι 10€.

Οι πληρωμές των Πωλητών στους λογαριασμούς τους στο Paypal από το Microdeals.gr, πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μετά τις 3 μ.μ.

 ----------------------------------------------------------------------------

2. Αγοραστές

2.1 Παραγγελίες εργασιών

Η Αγορά μιάς Προσφοράς γίνεται μέσα από το ασφαλές περιβάλλον του Paypal με τη χρήση λογαριασμού Paypal ή Πιστωτικής (credit) ή Χρεωστικής (debit) ή άλλης συμβατής με το Paypal κάρτας, πατώντας το κουμπί "ΑΓΟΡΑ" που βρίσκεται μεσα στην σελίδα της εκάστοτε Προφοράς. Το Microdeals.gr δεν ζητάει, δεν γνωρίζει, δεν αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών ή 'αλλων σχετικών καρτών των μελών του.

Εάν έχετε στο 'αποθεματικό' σας ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από την αξία μιάς εργασίας, αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί όταν κάνετε την παραγγελία σας.

H αμοιβή του Πωλητή για τη πραγματοποίηση μιάς εργασίας κατατίθεται εξ' αρχής από τον Αγοραστή. To ποσό που κατατίθεται δεν μεταφέρεται απευθείας στον Πωλητή αλλά παραμένει 'δεσμευμένο' έως ότου η εργασία που παραγγέλθηκε εκτελεστεί επιτυχώς. Σε αντίθετη περίπτωση η Παραγγελία ακυρώνεται και το κατατεθημένο ποσό επιστρέφει στον Αγοραστή.

Η αγορά μιάς Προσφοράς για την εκτέλεση μιάς εργασίας γίνεται από τον Αγοραστή αποκλειστικά με το πάτημα του κουμπιού 'ΑΓΟΡΑ' που βρίσκεται μέσα στην σελίδα της αντίστοιχης προσφοράς. H παραβίαση του όρου αυτού μπορεί να οδηγήσει αυτόματα στη διαγραφή από το site χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Δεν μπορείτε να πληρώνετε άλλους χρήστες απευθείας στους Paypal λογαριασμούς τους ή μέσω άλλης μεθόδου. Εάν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο ή άλλη παρόμοια μέθοδος πληρωμής, υποχρεούσθε να το αναφέρετε άμεσα απευθείας σε μας.

2.2 Αποστολή προϊόντων

Σε περίπτωση που απαιτηθεί να γίνει αποστολή προϊόντων  από τον Πωλητή στον Αγοραστή, ο Πωλητής θα πρέπει να έχει αποφασίσει αν θα συμπεριλάβει στη τιμή που χρεώνει πιθανά έξοδα αποστολής. Ταυτόχρονα. ο Αγοραστής θα χρειαστεί να πληροφορήσει τον Πωλητή για την διεύθυνση παράδοσης τους. Κατόπιν αυτού, ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για όλες τις προετοιμασίες αποστολής του προϊόντος. Το Microdeals.gr δεν είναι υπεύθυνο, ούτε παρέχει εγγύηση για την ασφαλή προετοιμασία, αποστολή και παράδοση στον Αγοραστή των προϊόντων που παρήγγειλε μέσω του site, αλλά και ούτε για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν κατά την μεταφορά του προϊόντος στην έδρα του Αγοραστή.

-----------------------------------------------------------------------------

3. Γενικοί Όροι

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή επικοινωνία με το site χρησιμοποιείστε τη φόρμα που βρίσκετε εδώ ή στείλτε μας email.

Τα Μέλη οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.Το Microdeals.gr διατηρεί το δικαίωμα να θέσει μία Προσφορά ή έναν λογαριασμό σε προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση λόγω παραβίασης των παρόντων όρων λειτουργίας του site ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Τα Μέλη των οποίων ο λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος δεν μπορούν να πουλήσουν ή να αγοράσουν στο Microdeals.gr ενώ δεν καταβάλλονται τυχόν εκκρεμείς πληρωμές τους.

Το Microdeals.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο παρών κείμενο από καιρό σε καιρό.Το τροποποιημένο κείμενο θα αναρτάται πάντα στην σελίδα Όροι & Προϋποθέσεις και θεωρείται δεδομένο ότι αν συνεχισετε να χρησιμοποιείτε το Microdeals.gr μετά την ημερομηνία αλλαγής των Όρων, έχετε συμφωνήσει με τους τροποποιημένους αυτούς Όρους & Προϋποθέσεις.

3.1 Διαφορές μελών 

Το Microdeals.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ανεπάρκεια ή ανικανότητα των Πωλητών να εκτελέσουν μιά προσφερθείσα εργασία με το τρόπο που έχει περιγραφεί. Το Microdeals.gr  δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβη ή ζημία μπορεί να προκληθεί στον Αγοραστή από την εκτέλεση προσφερομένης υπηρεσίας. Επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν ανακριβή στοιχεία που περιέχονται σε προσφορές ή σε λογαριασμούς χρηστών.

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ μελών του Microdeals.gr , θα πρέπει αυτή να επιλυθεί χωρίς ανάμιξη του Microdeals.gr . Μόνο εάν η διαφορά καταστεί δυσεπίλυτη επικοινωνήστε μαζί μας. Η πλήρης συμμόρφωση ενός Μέλους με τους Όρους Χρήσης, αποτελεί αναντίρρητο προαπαιτούμενο για την δικαίωση του σε περίπτωση διαφοράς με άλλο Μέλος.

Εάν μία παραγγελία ακυρωθεί, το Microdeals.gr δεν επιστρέφει χρήματα στον λογαριασμό Paypal του χρήστη. Τα χρήματα της παραγγελίας που ακυρώθηκε πιστώνονται στο αποθεματικό του λογαριασμού του στο Microdeals.gr . Η μόνη πιθανή εξαίρεση αφορά την οικιοθελή και δια παντός διαγραφή ενός Μέλους από το Microdeals.gr .

-----------------------------------------------------------------------------

4. Πνευματικά δικαιώματα και άλλα

To Microdeals.gr δίνει τη δυνατότητα στους Πωλητές των μικροεργασιών να προωθήσουν τις Υπηρεσίες τους όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε Προσφορά. To Microdeals.gr δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του Πωλητή ούτε σχετίζεται με οιονδήποτε τρόπο με τους Πωλητές αλλά μόνο ΔΙΑΘΕΤΕΙ την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την οποία γίνονται οι αγοραπωλησίες των μικροεργασιών σύμφωνα με τους Όρους χρήσης που αναγράφονται στο παρών κείμενο.

Tα Μέλη του Microdeals.gr συναινούν ότι το Microdeals.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία ή βλάβη πάσης φύσης προκληθεί σε αυτά εξαιτίας της παραβίασης των Όρων Χρήσης του.

Εκτός από τη περίπτωση που αναφέρεται ρητά στη περιγραφή της Προσφοράς του, τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας του Πωλητή περνούν στον Αγοραστή με την Αγορά της εργασίας ενώ οι Πωλητές διαβεβαιώνουν ότι οποιαδήποτε πληροφορία έχουν λάβει από τον Αγοραστή της εργασίας και η οποία δεν εμφανίζεται δημοσίως, δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό παρά για την πραγματοποίηση της εργασίας αυτής.

Το Microdeals.gr δεν ελέγχει το υλικό που ανεβαίνει από τους χρήστες στο site για παραβίαση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων. Καλούμε τους χρήστες να αναφέρουν οτιδήποτε σχετικό υποπέσει στην αντίληψη τους, και το υλικό θα αφαιρεθεί πάραυτα.

To Microdeals.gr υποχρεούται στην έκδοση του ανάλογου φορολικού στοιχείου προς τον Πωλητή της εκάστοτε Προσφοράς για το ποσό της προμήθειας που αυτό λαμβάνει κατά την πώληση της Προσφοράς αυτής, και το οποίο προκύπτει από την ολική αξία της Προσφοράς (π.χ 5€, 10€,15€ κτλ ) μείον την καθαρή αξία της αμοιβής του Πωλητή ( πχ. 4€, 9€, 13.5€ κτλ.) Για την πώληση της ίδιας Προσφοράς, και για την ολική αξία αυτής ( π.χ 5€, 10€, 15€ κτλ.) την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης του ανάλογου φορολογικού στοιχείου έχει ο Πωλητής της προσφοράς ως προς τον Αγοραστή.Ζήτηση Εργασιών !

 1. 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 35€, 40€, 45€ and 50€

  anastasiade: θέλω κάποιον/α να:

  που μπορεί να φτιάξει banner για ιστοσελιδα!

 2. 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 35€, 40€, 45€ and 50€

  pitsa: θέλω κάποιον/α να:

  pitsa:Θέλω κάποιον να μου μεταφράσει ένα κείμενο 170 λέξεων από τα ελληνικά στα αγγλικά.

 3. 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 35€, 40€, 45€ and 50€

  Telis: θέλω κάποιον/α να:

  Μου δώσει 1,000 Ελληνικά πραγματικά Facebook likes για τη σελίδα μου.

 4. 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 35€, 40€, 45€ and 50€

  anastasiade: θέλω κάποιον/α να:

  μεταφρασει κειμενα απο ελληνικα σε αγγλικα. Οχι απο google translate!! 2ευρω / σελιδα

 5. 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 35€, 40€, 45€ and 50€

  Greece: θέλω κάποιον/α να:

  για να κάνει μεταφράσεις από Ρώσικα σε Ελληνικά. Κείμενα και υπότιτλους.

« Προηγούμενη 1 2 3…. 27 28